בניינים

 • Birdy

  מבנים

 • Birdy and the artist

  מבנים

 • Butterfly

  מבנים

 • Big Grapefruit

  מבנים

 • Meshek1

  מבנים

 • Meshek2

  מבנים

 • Meshek Tree

  מבנים

 • Man At Work

  מבנים

 • Seagull flight

  מבנים

 • Seagull on sight

  מבנים

 • Zoo Mural

  מבנים

 • Albert Einstien - TLV

  מבנים